Tria la teva aventura

Presa de decissions en un entorn que simula un joc de rol

Professora: Beatriz Gómez
Centre: Facultat de Lletres

Sòlids arquimedians interactius en 3D

Visualització en línia de diferents figures que es poden rotar, moure, desplegar, tesselar, fondre amb el seu dual i colorejar. L'entorn funciona de manera nativa sobre qualsevol navegador web actual, incloient els dels dispositius tàctils.

Professora: Maite Grau
Centre: Escola Politècnica Superior

Bee-bot: introducció a la robòtica en l’Educació Infantil

Conjunt de pràctiques interactives per introduir la robòtica a l’Educació Infantil. El docent dissenya els mapes en un full de càlcul online, de manera que s’actualitzen automàticament al simulador.

Professor: Enric Brescó
Centre: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Anatomia del cos humà (osteologia, topografia i miologia)

Es presenten imatges interactives on al clicar a diferents parts d’aquestes es mostren els conceptes corresponents.

Professor: Ramon Aiguadé
Centre: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Biotecnologia animal

Els estudiants interactuen en cada activitat rebent feedback.

Professora: Romi Pena
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Generador de fórmules i imatges 3D en Bioquímica

Editor per poder mostrar molècules als estudiants i que ells també puguin practicar i fer problemes de forma virtual.

Professor: Pere Guillen
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Representació de sons

Exercici pràctic interactiu per reconèixer la posició de les diferents parts de la boca.

Professora: Mª Ángeles Calero
Centre: Facultat de Lletres

Com fer una cura plana d’una ferida?

Conjunt d’exercicis per identificar i consolidar els passos i instrumental per tal de poder portar a terme una cura.

Professora: Carme Mias
Centre: Facultat de Medicina

Identificació de grups funcionals

Exercici per aprendre a reconèixer i identificar els grups funcionals de diferents estructures.

Professora: Gemma Villorbina
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

La composició geomètrica y perspectiva en època moderna. Exemples d‘anàlisi

Exemples representatius del desenvolupament de la pintura entre els segles XV i XVIII, en què s‘analitza la composició sobre el plànol i el plantejament espacial i de perspectiva emprat per l'autor.

Professora: M. Antonia Argelich
Centre: Facultat de Lletres

Un recorregut per l’epigrafia medieval de la Seu Vella

Recorregut per algunes de les làpides medievals de l’interior del temple de la Seu Vella de Lleida, amb exercicis interactius de transcripció i traducció epigràfica.

Professor: Joan Busqueta
Centre: Facultat de Lletres

Exercicis de cinemàtica gràfica

Eina virtual que permet l’anàlisi cinemàtica d’un mecanisme pel mètode gràfic

Professorat: Martí Comellas, Joan Roca, Miquel Nogués i Ingrid Martorell
Centre: Escola Politècnica Superior

Simulador d'evolució

Simulador d'evolució en acció on es treballa la selecció natural i la selecció sexual

Professora: Ester Desfilis
Centre: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Part del procés de creació de les diverses eines i materials didàctics que realitzem amb el professorat inclou la seva indexació en un repositori públic i accessible en línia.

Tot el contingut que tractem es proposa que es publiqui sota una llicència Creative Commons.

En el següent enllaç podeu consultar tots aquests recursos docents que hem realitzat, i filtrar-los per diferents camps: