Coordinació

Coordinació de l’equip de treball

Consultoria i assessorament

Gestió de projectes

Disseny i seguiment de processos

Òscar Flores i Alarcia


Secció Psicopedagògica

Consultoria pedagògica

Assessorament metodològic

Gestió de la qualitat docent

Suport en e-learning

Innovació docent


Secció Tecnològica

Disseny d’entorns interactius

Suport funcional eines campus virtual

Interacció audiovisual

Programació eines TIC

Innovació tecnològica

Campus virtual i innovació docent

Jordi Juárez Mecías

Jordi Juárez Mecías

jordi.juarez@udl.cat

Tlf: +34 973 70 27 69

Desenvolupaments propis i anàlisi de dades

Pepean Mur Escobar

Pepean Mur Escobar

joseantonio.mur@udl.cat

Tlf: +34 973 70 27 68

Recursos educatius i suport multimèdia

Jaume Bitterhoff Gatius

Jaume Bitterhoff Gatius

jaume.bitterhoff@udl.cat

Tlf: +34 973 70 33 80