Ús de les eines del campus virtual per fer estudi de casos en grup

Noemí Verdú - Unitat SAAD

Descarregar Pdf

Dur a terme una activitat d'estudi de cas, proporciona als estudiants una visió dels continguts, que s'apropa més a la realitat –professional– i els activa en el seu procés d'aprenentatge.

A més, el fet d'haver de treballar en grup i col·laborar en la construcció de coneixement, afavoreix un intercanvi d'idees i de punts de vista diferents que ens apropen al pensament crític i a valors de tolerància i de respecte vers les idees dels altres. 

Al campus virtual hi ha diverses eines que poden facilitar i afavorir que es pugui dur a terme un estudi de cas.


Us en proposem algunes perquè les pugueu utilitzar en funció de les vostres necessitats i per dur a terme un aprenentatge més col·laboratiu:

  • El Fòrum fa possible que es creï una comunicació asíncrona i per tant els alumnes, poden anar treballant col·laborativament al llarg del temps i construint coneixement, mentre tota la conversa i intercanvi de fitxers queden guardats.

  • Les Activitats amb l'opció de "lliurament per grups" ens permet que els alumnes puguin fer un lliurament grupal. Aquesta opció facilita el retorn dels comentaris per part del professor/a a tots els membres del grup, ja que contestant a l'estudiant que ha fet l'enviament arriba a tots els altres membres.

  • La Sala de xat facilita la comunicació síncrona mitjançant el llenguatge escrit. Es poden fer diferents sales segons els grups que hi hagi i cada grup pot comunicar-se escrivint a temps real. Les converses es queden enregistrades.

  • La Videoconferència, a més de la sala principal, també disposa d'una opció per crear sales diferents on els alumnes poden treballar en petits grups. Permet la comunicació a temps real de forma oral i escrita i es poden compartir documents.

  • Els Recursos permeten crear carpetes i donar permisos a un grup determinat. D'aquesta manera cada grup podrà disposar d'una carpeta, per tal de crear-se un repositori de documentació o recursos que puguin necessitar i compartir-ho amb els companys del grup. 

 

El fet d'oferir diferents metodologies d'aprenentatge i diversificar en les eines i els recursos per comunicar-se i construir conjuntament coneixement afavoreix l'atenció a la diversitat en les maneres d'adquirir nova informació i nous coneixements. A més els estudiants participen de forma activa en els seus processos d'aprenentatge propiciant que hi hagi un major enteniment i que els aprenentatges realitzats perdurin en la memòria a llarg termini.

Noemí Verdú - Unitat SAAD