La unitat Sistemes de la Informació i Comunicacions (SIC) de la UdL

Àlex Ballesté - Director de la unitat SIC de la UdL

Descarregar Pdf

Les tecnologies de la informació i comunicació són molt present en el nostre dia a dia. Es podria dir fins i tot que el que ja no és natural és tirar endavant certes activitats sense aquests sistemes.

Empreses i organitzacions han canviat la forma de percebre les TIC. Aquestes ja no són un recurs aïllat sinó que es tracta com una competència necessària per desenvolupar les seves activitats o missions.

En el cas de les Universitats, una de les missions principal és la docència, missió que té encarregada per aconseguir l’objectiu final, la transferència de coneixement a través de l’aprenentatge.

A la UdL fa molt temps que vàrem començar aquest camí cap a la capacitació tecnològica. Tant és així, que el procés de canvi d’un mitjà presencial cap a un no presencial a través de la tecnologia es va poder fer d’una setmana per l’altra sense grans alts i baixos. Ara bé, poder canviar de mitjà i continuar el que fèiem a través d’eines tecnològiques no és el fi que hauríem de perseguir.

L’ús de les tecnologies com a infraestructures és una petita parada en el viatge per aconseguir la competència tecnològica. El que realment hauríem de buscar és utilitzar la tecnologia per aportar allò que d’altra forma no seria possible.

Disposar de les classes en streaming i del posterior enregistrament és un avantatge, però la millora en el procés no és molt substancial si ho comparem amb la potencialitat de ficar eines de col·laboració i comunicació en mans de l’estudiantat i professorat. Aquest no només és un canvi de mitjà sinó de processos.

Ara mateix ja disposem de moltes d’aquestes eines:

  • Al campus virtual fòrums de debat, xats, missatgeria i inclús eines de videoconferència en la qual es poden fer grups de discussió.
  • Eines per enriquir el contingut multimèdia, permetent la indexació de continguts i participar en el debat sobre aquests.
  • Professorat i estudiantat poden crear espais a voluntat per disposar d’aquestes eines fora del context d’assignatures.
  • També tenim disponible les eines en línia de Microsoft 365, permetent la col·laboració en la creació de continguts.

La missió de la unitat de Sistemes de la Informació i Comunicacions (SIC) de la UdL, no és simplement proporcionar les infraestructures tecnològiques i ficar-les en mans dels seus usuaris i usuàries, no. La missió va més enllà, és aconseguir que la Universitat disposi de la capacitat de canvi que permetrà millorar la manera en la qual desenvolupa les seves activitats i potenciant el valor que en genera.

Àlex Ballesté - Director de la unitat SIC de la UdL