Intel·ligència artificial a la Universitat

Descarregar Pdf

En aquesta entrada del blog, explorarem els reptes que planteja l'aparició de la tecnologia de les intel·ligències artificials (IA) dins l'àmbit universitari. Amb l'auge d’aquestes eines en molts sectors, les universitats es veuen obligades a adaptar-se per poder oferir programes educatius i oportunitats de recerca actuals i pertinents. Això planteja desafiaments importants per a les institucions i els seus estudiants, des de mantenir-se al dia amb les últimes tendències i desenvolupaments en IA fins a garantir que els alumnes estiguin ben preparats per a les oportunitats laborals que les emprin, així com considerar-ne les implicacions ètiques i socials.

De fet, el paràgraf anterior no ha estat escrit per una persona. Ha estat generat mitjançant ChatGPT, l’eina de moda en l’actualitat pel que fa a generació de texts. La diferència, a simple vista, és difícil de detectar. I és que, amb el gran volum d’informació que llegim diàriament, pot arribar a representar un problema saber si un document ha estat escrit per una persona o si ha estat redactat per una màquina, sobretot si el document que estem llegint ha de ser avaluat.

Hi ha, ara per ara, dues grans corrents molt diferenciades respecte a aquest ús: Per una banda, hi ha centres educatius que estan decidint prohibir-ne l’ús, i a l’extrem oposat trobem qui defensa que cal adaptar aquesta tecnologia a l’ensenyament. Ambdues opcions plantegen ara per ara uns reptes importants pel professorat i pel personal de la Universitat. Prohibir-ne l’ús és complicat, ja que s’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu per copiar i empegar, i després és difícil i lent detectar si un text ha estat generat amb una IA (i retocat posteriorment per una persona). Però permetre que es faci anar... implicaria actualitzar la manera d’ensenyar, igual que es va haver de canviar quan es va generalitzar l’ús d’internet per cercar informació.

Des de finals d’any, sembla que aquest tema està cada cop ocupant més titulars, i, sí, podria ser que acabi desunflant-se com moltes tecnologies que prometien la següent gran revolució i al final no han funcionat, però... I si aquest cop és de veritat? Com caldria enfocar les intel·ligències artificials dins l’entorn universitari?

Jaume Bitterhoff - Unitat SAAD