Evolució de l’ús del campus virtual Sakai a la UdL

Descarregar Pdf

D'ençà que es va implantar la plataforma Sakai com a campus virtual de la Universitat de Lleida, l'any 2005, s'ha treballat de manera constant per afavorir i facilitar la seva utilització per part del professorat (i, per extensió, de tota la comunitat universitària). Des de la nostra unitat sempre hem pensat que aquesta havia de ser una eina indispensable tant per a la docència presencial, semipresencial i no presencial.

Una tasca important que desenvolupem a la unitat és fer un seguiment i anàlisi de l'evolució de l'ús de les eines del campus virtual. És per això que en aquesta nova entrada del blog us volem mostrar, en forma de gràfica, un evolutiu de l'ús de les diferents eines del campus virtual des del primer curs que va entrar en funcionament.

Com es pot observar a la imatge, dues eines destaquen per ser les més utilitzades durant tots aquests anys: recursos i missatges. També l'eina d'anuncis, encara que en un nivell inferior, se'ns presenta amb un alt nivell d'utilització.

Destacar també l'evolució de la videoconferència, una eina gairebé desconeguda fins al curs 19/20, quan esclata la pandèmia en el nostre país i les classes en línia prenen el protagonisme (mireu el curs 20/21). El mateix va passar amb l'eina de tests, tot i que aquesta ja era més coneguda amb anterioritat a la covid-19.

Com sempre hem fet, des de la unitat Suport i Assessorament a l'Activitat Docent continuarem oferint el suport i acompanyament per optimitzar l'ús del campus virtual en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la nostra universitat.