Com podem fomentar la motivació dels alumnes?

Descarregar Pdf

Des del meu punt de vista i perquè m’hi he trobat, està clar que avui dia i després de les conseqüències que ha comportat la COVID-19 els estudiants es troben més desmotivats davant les classes, es mostren més passius davant la realització de les activitats i es conformen amb mínimes notes.

Per tant, què poden fer els docents per despertar la seva motivació per tal que els seus processos d’aprenentatge siguin significatius i exitosos?

Tal com menciona Oliva (2016)*, es podria recorre a la utilització de jocs per captar l’atenció i participació dels estudiants i fer les classes més atractives, ja que aquesta metodologia pot transformar la motivació extrínseca en intrínseca, aconseguint despertar l’interès i la necessitat de l'estudiant per aprendre significativament.

Al llarg de la carrera he realitzat dues classes les quals s’han impartit mitjançant jocs i, puc afirmar que els continguts treballats en aquestes han sigut més enriquidors i m’han ajudat positivament en la meva formació, ja que avui dia encara recordo els diferents jocs i el temari que es van treballar en l’assignatura. Així doncs, crec que la utilització de jocs en l’aula pot ser beneficiosa per als alumnes, pel fet que fomentarà les seves ganes de participar i en conseqüència mostraran més ganes per aprendre.


Nerea Aymerich – Estudiant del màster en Psicopedagogia de la Universitat de Lleida

*Oliva, H. A. (2016). La gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario. Realidad y Reflexión, 44, 29-47. https://doi.org/10.5377/ryr.v44i0.3563