Aprenentatge basat en el joc

Enric Brescó - Unitat SAAD

Descarregar Pdf

En un tancar i obrir d’ulls, hem passat d’impartir una docència presencial a l’obligatorietat d’haver-la de desenvolupar de manera semipresencial i de vegades (esperem que no siguin moltes) de manera 100% virtual. Una de les eines que ha agafat més protagonisme és l’ús dels sistemes de videoconferència per impartir la docència, fet que ha significat un replantejament de la matèria per tal de no caure en la dinàmica de repetir la mateixa estructura presencial, en format virtual.

Aquest canvi no sempre és fàcil. De vegades, les sessions per videoconferència acaben esdevenint llargues i feixugues. Per això us volem animar a introduir-vos en l’aprenentatge basat en el joc, un pas previ que us pot portar més endavant a gamificar la vostra matèria.

L’ús d’eines de perfil més lúdic, pot ajudar-vos a millorar el dinamisme de les sessions, proporcionant-vos «bombolles d’oxigen» que recondueixin l’atenció i afavoreixin la motivació dels estudiants.

A continuació us presentem algunes de les eines elaborades per la unitat Suport i Assessorament a l’Activitat Docent (SAAD) i que creiem que poden ajudar-vos en les vostres sessions de classe. Aquestes eines requereixen la validació prèvia dels alumnes amb el seu usuari oficial UdL, facilitant així el seguiment i l’avaluació de les seves respostes:

Clicker: és una eina tipus «quiz» que permet la realització de preguntes tipus test i l’ús de dispositius mòbils per respondre. Les preguntes permeten incorporar text, imatge i vídeo.

Trivial: seguint la dinàmica del conegut joc, possibilita l’ús dels diferents «fons de preguntes» que tingueu dins de l’eina Tests i qüestionaris del campus virtual.

Mots encreuats: eina que s’inclou en el menú de la matèria (dins del campus virtual) que permet crear mots encreuats autocorrectius i deixar-los a disposició dels estudiants perquè treballin diferents conceptes. Aleatoritza el disseny en cada accés.

Si us voleu iniciar en alguna d’elles, contacteu amb nosaltres virtual@udl.cat i us assessorarem en com introduir-les en les vostres matèries. Planificar les sessions introduint moments més dinàmics, alleugeren la fatiga dels estudiants i en milloren la seva atenció i motivació.

Enric Brescó - Unitat SAAD