Assessorament i acompanyament del professorat durant el procés de creació i dinamització dels MOOCs (Massive Open Online Course) que es desenvolupen a la UdL:

- Planificació del curs.

- Elaboració d'escaletes de treball (storyboard).

- Disseny gràfic del material (infografies, animacions, etc.).

- Activitats d’aprenentatge i seguiment.

- Dinàmiques d’interacció amb els alumnes.

- Procés avaluació.

- Gestió de la plataforma.

- Etc.

 

MOOCs UdL:

Aprender a convivir a través del juego

El curso muestra un enfoque original, aplicado y basado en evidencias científicas que permite introducirse de una manera agradable en conocer las posibilidades que ofrece el juego para favorecer relaciones de convivencia

Professors:

  • Pere Lavega Burgués
  • Rosa Rodríguez Arregi

Centre:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Las claves de la producción de alimentos: tecnología y gestión

¿Cómo consigue la industria alimentaria ofrecernos una gama de alimentos de características tan diferentes y con vida útil tan variable y tan amplia?

Professors:

  • Antonio Javier Ramos Girona
  • Sonia Marin Sillue
  • Estanislau Fons-Sole
  • Isabel Odriozola
  • Robert Soliva Fortuny

Centre:

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària