Proposem les següents eines a mode d'exemple, entenent que la unitat Suport i Assessorament a l'Activitat Docent no es responsabilitza dels enllaços oficials, ni del correcte funcionament de les eines o problemes associats en l'ús d'aquestes.

Paquets ofimàtics:
(processador text, full càlcul, presentacions…):

Generador de diagrames:

Compressió de fitxers:

Gestor de correu:

Gravació de CD/DVD:

Editors de codi HTML, CSS i JavaScript:

FTP:

Conversors multiformat
(vídeos, imatges, audios, documents):

Captura de pantalla:

Tractament d'imatges:

Editor de gràfics vectorials:

Editor de so:

Edició i animació 3D:

 

 Eines en línea:

Votacions
Kahoot
https://getkahoot.com/

“Create, play and share fun learning games for any subject, for all ages, for free!”
Mentimeter
https://www.mentimeter.com/

“Interactive presentations, workshops and meetings”
Socrative
https://www.socrative.com/

“Visualizing student understanding has never”
sli.do
https://www.sli.do/

“Audience interaction made easy”

 

Presentacions
Glogster
http://edu.glogster.com

“Interactive multimedia posters”
emaze
https://www.emaze.com/

“Create, share and explore amazing presentations”
Piktochart
https://piktochart.com/

“Easy-to-Use Infographic Maker”
simplemind
http://www.simpleapps.eu/simplemind/

“mind mapping tool”
Knight Lab
https://knightlab.northwestern.edu/projects/

“Make information meaningful and promote quality journalism, storytelling and content on the internet”

 

Vídeos
EDpuzzle
https://edpuzzle.com/

“The easiest way to engage your students with videos”
Screencastomatic
https://screencast-o-matic.com/home

“Fast, free screen recording”
VideoScribe
http://www.videoscribe.co/

“Stunning, high-definition, whiteboard-style animation videos”