Cap de Suport i Assessorament
a l’Activitat Docent

Coordinació de l’equip de treball

Consultoria i assessorament

Gestió de projectes

Disseny i seguiment de processos

Dr. Òscar Flores Alarcia


Secció Psicopedagògica

Consultoria pedagògica

Assessorament metodològic

Gestió de la qualitat docent

Suport en e-learning

Innovació docent


Secció Tecnològica

Disseny d’entorns interactius

Suport funcional eines campus virtual

Interacció audiovisual

Programació eines TIC

Gestió eina Guia Docent

Jaume Bitterhoff Gatius

Jordi Juárez Mecías

Pepean Mur Escobar