Test contrarrellotge

Cas pràctic que consta de 10 passos on l’alumnat escull entre diverses opcions i pot rebre feedback. Al final es genera un informe que arriba al professorat.

Professores: M. Luisa Guitard i Silvia Rodríguez
Titulació: Grau en infermeria
Centre: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Elements reordenables

Casos pràctics on l’estudiantat ha d’identificar i relacionar continguts

Professor: Joan Ramon Rosell
Titulació: Enginyeria agrària i alimentària
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Eines interactives

Eines interactives, imatges, gràfiques, etc. que recolzen les explicacions a l’aula.

Professors: Pedro Pérez i Jérôme Barrau
Titulació: Enginyeria Agrària i Alimentària
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Exercici interactiu

Exercici interactiu per practicar la lectura paleogràfica.

Professor: Joan Busqueta
Titulació: Grau en Història. Grau en Història de l’Art
Centre: Facultat de Lletres

Feedback sobre text

Casos pràctics on l’estudiantat introdueix text i escull opcions i rep feedback del professorat

Professora: Isabel Odriozola
Titulació: Ciència i tecnologia d’aliments
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Imatges amb interactivitat

Contingut interactiu amb imatges superposades i ampliades

Professor: Iván Rega
Titulació: Història de l’Art
Centre: Facultat de Lletres

Simulador matemàtic

Simulador matemàtic i integració de MathML

Professor: Isaac García
Titulació: Grau en enginyeria mecànica i Grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica
Centre: Escola Politècnica Superior

Pràctiques virtuals

Pràctiques virtuals realitzades amb materials multimèdia

Professora: Carme Mias
Titulació: Medicina
Centre: Facultat de Medicina

Reading Ability Test

Eina que serveix per mesurar i practicar la velocitat, la comprensió i l’eficàcia lectora en anglès.

Professora: Àngels Llanés
Titulació: Estudis Anglesos
Centre: Facultat de Lletres

Simulador d'evolució

Simulador d'evolució en accin on es treballa la selecció natural i la selecció sexual

Professora: Ester Desfilis
Titulació: Grau en Psicologia
Centre: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Vídeos sincronitzats

Vídeos editats i sincronitzats amb continguts i recursos

Professor: Pere Enciso
Titulació: ADE
Centre: Facultat de Dret i Economia i Turisme