Quatre anys de la Jornada ADUTIC

Suport i Assessorament a l'Activitat Docent

Descarregar Pdf

El pròxim dia 22 de juny celebrem la quarta edició de la jornada ADUTIC: Activitat Docent Universitària i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Com el seu nom indica, la jornada pretén ser un punt de trobada entre aquestes dues realitats cada vegada més inseparables: la tasca docent del professorat universitari i la utilització de les TIC en aquesta.

Podem dir que l’any viscut amb el COVID-19 ha accelerat encara més aquesta simbiosi, i ha evidenciat que encara queda molt camí a recórrer perquè les tecnologies s’utilitzin amb tot el sentit pedagògic i didàctic necessari.

L’ADUTIC és una jornada senzilla, sense cap més pretensió que posar en el punt de mira un tema d’actualitat i amb l’objectiu de posar blanc sobre negre en aspectes que puguin interessar al professorat universitari. A més, simbòlicament, organitzar-la al juny li afegeix un to romàntic de tancament de curs i de punt i seguit en aquesta tasca tan soferta, però agraïda a la vegada, que és la tasca docent.

Per a aquesta edició de 2021, hem cregut oportú posar el focus en l’avaluació dels aprenentatges, un cavall de batalla que el COVID-19 ha evidenciat que encara no està resolt en l’educació superior. Tot i que a poc a poc s’avança, encara costa de veure l’avaluació dels aprenentatges com un procés integrat dins del mateix acte d’ensenyament – aprenentatge, que utilitzi estratègies formatives més que sumatives, i de procés més que de producte.

Esperem, doncs, un any més, aportar amb la nostra jornada una mica de coneixement sobre el tema, i, si tot va bé, poder celebrar l’any 2022 el primer lustre d’ADUTIC.

Òscar Flores - Unitat SAAD