El procés de creació dels espais de les assignatures al campus virtual de la UdL

Suport i Assessorament a l'Activitat Docent

Descarregar Pdf

Cada any, pels volts de juliol, repetim a la nostra universitat una acció molt tècnica, que és generar al campus virtual els espais per les assignatures reglades del curs següent.

Aquesta tasca és, d’alguna manera, la culminació d’un procés complex que comença quan els departaments comencen a preparar el Pla d’Ordenació acadèmica, avança quan els serveis de gestió acadèmica introdueixen la informació al programa UniversitasXXI, segueix amb la generació de les guies docents de les assignatures, i culmina amb la publicació dels espais al campus virtual.

Tota aquesta feina, que moltes vegades passa desapercebuda per la gran majoria, és fruit d’un alineament de diferents serveis de la UdL que es coordinen i l’executen amb una gran precisió.

Pel que fa als espais de les assignatures al campus virtual el curs 21-22, aquests presentaran poques variacions respecte al curs actual, ja que el gruix de les eines disponibles per a la impartició de la docència és el mateix.

Des de la unitat Suport i Assessorament a l’Activitat Docent, com a unitat funcional de suport en l’ús del campus virtual, ens seguireu tenint al vostre costat perquè pugueu continuar aplicant totes les estratègies, recursos, metodologies, etc. que ja heu utilitzat de forma virtual aquest curs acadèmic, ja sigui per seguir-les aplicant de la mateixa manera o amb la modalitat presencial. Esperem que el 2021-2022 sigui un curs més tranquil que el que hem passat aquest any, i que tots plegats sapiguem aprofitar el que hem après.

Òscar Flores - Unitat SAAD