Coordinació

Coordinació de l’equip de treball

Consultoria i assessorament

Gestió de projectes

Disseny i seguiment de processos

Òscar Flores i Alarcia


Secció Psicopedagògica

Consultoria pedagògica

Assessorament metodològic

Gestió de la qualitat docent

Suport en e-learning

Innovació docent


Secció Tecnològica

Disseny d’entorns interactius

Suport funcional eines campus virtual

Interacció audiovisual

Programació eines TIC

Innovació tecnològica

Jaume Bitterhoff Gatius

Jordi Juárez Mecías

Pepean Mur Escobar