Proposem les següents eines a mode d'exemple, entenent que la unitat Suport i Assessorament a l'Activitat Docent no es responsabilitza dels enllaços oficials, ni del correcte funcionament de les eines o problemes associats en l'ús d'aquestes.

Paquets ofimàtics:
(processador text, full càlcul, presentacions…):

Generador de diagrames:

Compressió de fitxers:

Gestor de correu:

Gravació de CD/DVD:

Editors de codi HTML, CSS i JavaScript:

FTP:

Conversors multiformat
(vídeos, imatges, audios, documents):

Captura de pantalla:

Tractament d'imatges:

Editor de gràfics vectorials:

Editor de so:

Edició i animació 3D: