Núvol de paraules CloudTagger

Eina per elaborar núvols de paraules a partir de la participació dels alumnes. Es pot utilitzar de manera integrada al campus virtual de la UdL, de manera que permet reconèixer els usuaris que participen en la tasca sense necessitat de tornar-se a identificar en la mateixa.

Si esteu interessats en utilitzar aquesta eina, contacteu amb nosaltres.

Qualitat en Docència virtual

Eina que permet fer una autovaloració de la qualitat docent d’un projecte formatiu online.

Està basada en criteris AQU i AENOR.

[Accedir a l'eina]