VII Jornada Activitat Docent Universitària i TIC #ADUTIC24

Descargar pdf

El passat 14 de juny vam celebrar la VII Jornada Activitat Docent i Universitària #ADUTIC24. Sota el lema “Intel·ligència artificial i docència universitària: Una visió constructiva”, vam gaudir d’un matí profitós per reflexionar i aprofundir sobre la IA i la seva aplicació en els processos d’ensenyament - aprenentatge. L'esdeveniment va ser una oportunitat excel·lent per crear xarxa entre acadèmics i estudiants, permetent un intercanvi d'idees i experiències.

La jornada va començar amb la conferència “La Intel·ligència artificial en la comunitat universitària: per una cultura ètica”, impartida per la professora de la Universitat de Barcelona Begoña Román. Va ser una classe magistral sobre la IA i la tecnologia des de la perspectiva filosòfica, les implicacions morals i ètiques de l'avanç tecnològic i la intersecció entre l'ètica i les TIC.

La taula rodona "IA i aprenentatge: Compartint una visió constructiva entre professorat i estudiantat" va ser també un esdeveniment destacat per debatre sobre el present i el futur de l'educació i la intel·ligència artificial. Moderada per la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Paquita Santiveri, i amb la participació dels professors de la UdL Eva Martín i Daniel Sanchis, i dels estudiants Pere Miquel Marba i Isaac Torres, la sessió va proporcionar una plataforma per a la discussió oberta i constructiva, on tant professors com estudiants van poder compartir les seves perspectives i experiències relacionades amb la integració de la IA en la formació universitària. Les aportacions van destacar per la seva profunditat i per la visió de futur que van oferir, subratllant la importància de la col·laboració entre el professorat i l'estudiantat per aprofitar al màxim les oportunitats que presenta la IA.

Des de la unitat SAAD volem reconèixer i agrair la participació activa de tots els ponents, que amb les seves presentacions i discussions van contribuir significativament a l'èxit de la jornada. També, un agraïment especial a les persones assistents, la seva presència i interacció van ser essencials per a la dinàmica de l'esdeveniment.

Per nosaltres, aquesta VII Jornada ADUTIC ha deixat una empremta destacada en el camí cap a una integració més profunda de la intel·ligència artificial en la formació universitària.