VI Jornada Activitat Docent Universitària i TIC #ADUTIC23

Descargar pdf

El passat dia 16 de juny vam celebrar la sisena edició de jornada ADUTIC: Activitat Docent Universitària i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, centrada, aquest any, en la intel·ligència artificial i la docència universitària. 

Més enllà de la nostra satisfacció, com a unitat SAAD, pel gran nombre de felicitacions i de missatges que hem rebut d’assistents per la utilitat de les dues ponències que es van fer, a nosaltres el que ens queda és agrair a tothom qui fa possible que actes com aquests es puguin fer a la nostra universitat. 

En primer lloc, a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, pel seu suport en aquesta i altres tasques que es desenvolupen des de la nostra unitat. També volem agrair al vicerector de Professorat i, per extensió, a tot l’equip de Formació del Professorat Universitari, que ens ha facilitat molt les tasques de gestió de la jornada. 

També als ponents, els doctors Ramon Béjar i Xavier Mas, que van saber interpretar a la perfecció l’objectiu de la seva ponència i van transmetre uns coneixements molt interessants i útils per a l’audiència. 

Per tancar els agraïments, com no pot ser d’una altra manera, els volem fer extensibles a totes les persones assistents (gairebé 100) per l’interès i per la serva participació. Va ser, sens dubte, la jornada ADUTIC amb més afluència de públic de les que hem organitzat. 

A la pàgina web de la jornada trobareu les presentacions i els enregistraments de les ponències. Us animem a consultar-les. 

Òscar Flores - Unitat SAAD