Sakai Virtual Conference #SakaiVC21

En aquesta jornada es van fer diferents sessions i debats sobre aspectes relacionats amb Sakai.

Descargar pdf

El passat 10 de novembre es va celebrar la “Sakai Virtual Conference” (https://virtconf.apereo.org/home), una jornada virtual on es van tractar tant temes pedagògics com tècnics sobre Sakai (https://www.sakailms.org/), projecte en el qual està basat el campus virtual de la UdL.

Entre els temes tractats es poden destacar els següents:

  • Cap a on es dirigeix el projecte Sakai, una petita introducció sobre les millores i canvis que es realitzaran en el projecte en els pròxims anys.
  • Mètodes per a millorar les converses asíncrones en els cursos en línia.
  • Bones pràctiques a l'hora de dissenyar cursos .
  • Millores i afegits de les eines del campus virtual.

En les sessions curtes també es van tractar temes sobre eines del campus (Attendance tool, Commons tools…) així com temes relacionats amb l'avaluació i la gestió de recursos al campus virtual.

En aquest enllaç es pot accedir a totes les sessions de la jornada:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlwxoUJvHUhXqeFLQvvaUQGDuee9sdHkq

 Jordi Juárez - Unitat SAAD