Sakai Virtual Conference 2023

Descargar pdf

El passat 15 de novembre es va celebrar la “Sakai Virtual Conference 2023” (https://virtconf.apereo.org), una jornada virtual on es van tractar tant temes pedagògics com tècnics sobre Sakai (https://www.sakailms.org/), projecte en el qual està basat el campus virtual de la UdL.

Aquest any s’han presentat les novetats que incorpora Sakai 23 entre les que podem destacar millores en l’accessibilitat i en eines com “Rúbriques”, “Missatges” i “Tests i qüestionaris”.

Entre les altres sessions a destacar trobem com treure tot el potencial a l'eina de lliçons i un exemple pràctic de com fer anar ChatGPT en les eines del campus virtual

En aquest enllaç es pot accedir a la resta de les sessions de la jornada