L’emmagatzematge i reproducció en línia de vídeos i àudios al campus virtual

Suport i Assessorament a l'Activitat Docent

Descargar pdf

L’arribada de la Covid-19 va suposar un canvi molt gran en el model docent de la UdL, que d’un dia per l’altre va haver de fer totes les classes en línia, majoritàriament mitjançant l’eina de videoconferència del campus virtual. Aquesta eina, a més de poder fer les sessions en directe, també permet enregistrar-les, i durant la pandèmia aquesta opció va ser molt utilitzada pel professorat.

Quan la UdL va contractar el servei de videoconferència amb l’empresa que proveeix el servei, l’objectiu principal era oferir al professorat un sistema per fer les sessions en línia i no tant per establir un catàleg d’enregistraments permanents. De fet, la UdL va arribar a emmagatzemar, a finals de l’any 2021, 10 terabytes (TB) de vídeo en aquesta eina, distribuïdes en més de 37.200 enregistraments, mentre que el contracte contemplava un emmagatzematge al voltant de 2 TB.

A la nostra universitat també disposem d’un altre servei que actua com a repositori multimèdia anomenat Kaltura. Aquest servei permet  l’emmagatzemament i la reproducció en línia de vídeos i àudios al campus virtual.

L’eina s’estructura en dos espais. Per una banda tenim el My Media, que és el que s’afegeix a l’espai personal del campus virtual; ofereix la possibilitat d’emmagatzemar diferents arxius audiovisuals, publicar-los en les assignatures, obtenir-ne el codi d’incrustació o enllaç per compartir a altres llocs (com per exemple, a l'enunciat d'una activitat o d'una lliçó). Els elements que hi hagi en aquest espai són de caràcter privat.

Per una altra banda, tenim el Media Gallery, que és l’espai receptor que apareix a les assignatures, i que permet mostrar els vídeos, àudios o imatges publicats oferint la possibilitat d’ordenar-los en llistes de reproducció. Els audiovisuals es poden pujar directament a l’espai o enllaçar-los del My Media. El contingut d’aquest espai és visible per tots els participants matriculats en cada assignatura.

Per tal de reduir el nivell d’emmagatzematge contractat per la UdL en l’eina de videoconferència, i evitar la pèrdua dels enregistraments realitzats, principalment, entre el final de curs del 19-20 i el 20-21, els serveix tècnics de la UdL han realitzat una migració massiva dels enregistraments que hi havia emmagatzemats a l’eina de videoconferència cap a Kaltura. Tot i que aquest procés pot generar algun inconvenient als usuaris, es va fer per facilitar la feina a l’hora de preservar aquest material, i poder decidir, amb certa tranquil·litat, quins enregistraments cal mantenir en el temps i quins no.

Esperem que aquest procés sigui un punt d’inflexió en la gestió dels vídeos docents de la UdL. Des de la unitat SAAD, en estreta col·laboració amb la unitat SIC, seguirem treballant per mirar d’oferir un bon servei de suport i resoldre els problemes que puguin sorgir.

També aprofitem per animar-vos a explorar l’eina Kaltura i totes les seves possibilitats com per exemple, poder fer més enriquidors els vídeos afegint-hi preguntes dins d’aquest o informacions complementaries que poden ajudar a l’estudiant en el seu procès d’aprenentatge.

Òscar Flores - Unitat SAAD