ChatGPT en els estudiants universitaris

Descargar pdf

Els darrers mesos del 2022 i els inicis del 2023 van estar marcats per l’emergència d’una de les eines que han marcat més aquest darrer segle: ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer). Aquest va néixer concretament el novembre del 2022 de la mà de l’empresa OpenAI, que va incorporar intel·ligència artificial generativa, oferint possibilitats de conversa entre persona i màquina.

La introducció de ChatGPT en els contextos universitaris pot oferir una millora substancial tant en la qualitat de la instrucció com en l’experiència d’aprenentatge dels estudiants. Les seves capacitats de personalització, assistència immediata i automatització de tasques rutinàries presenten un potencial transformador. Tot i la visió optimista que es té d’aquesta eina, quin ús en fan la majoria d’estudiants universitaris?

Segons diversos autors com Esplugas, M. (2023)* ens diuen que el ChatGPT aporta una quantitat notable de beneficis per l’estudiantat universitari, per exemple, l’augment de l’autonomia i l’aprenentatge personalitzat. Ara bé, la realitat és que presenta riscos importants, com per exemple una dependència excessiva, afectant la motivació i valoració d’aquests. També pot impactar en les habilitats socials i les discussions acadèmiques, ja que la molts, confien en les respostes generades sense reflexionar críticament.

Alguns estudiants acostumen a utilitzar el ChatGPT com una eina de substitució d’esforç humà, en comptes d’un complement per ampliar els seus coneixements i capacitats. Noam Chomsky (2023, et al,.)* ens parla sobre aquesta eina, ens diu que és un plagi de l’alta tecnologia i una forma d’evitar l’aprenentatge. També afegeix que si hi han estudiants que hagin fet servir aquesta eina per aprendre, es una senyal molt greu de que el sistema educatiu actual està fallant.

Emma Caballé - Estudiant del màster en Psicopedagogia de la Universitat de Lleida.

 

* Chomsky, N., Roberts, I., & Watumull, J. (2023). Noam Chomsky: the false promise of ChatGPT. Portside.

* Esplugas, M. (2023) The use of artificial intelligence (AI) to enhance academic communication, education and research: a balanced approach. Journal of Hand Surgery, European, 48(8), 819-822.