Balanç de la feina feta a la unitat SAAD el curs 2023-2024

Descargar pdf

Ara que s’apropa el final de curs, creiem que és un bon moment per fer un resum dels principals projectes duts a terme. Com a equip en traiem un balanç positiu, marcat per la tasca constant de suport al professorat i la innovació docent.

Respecte al campus virtual, durant aquest any s'ha posat un èmfasi especial en l'assessorament sobre les eines de qualificacions, test, grups i activitats. A més, s'ha proporcionat informació sobre processos d'avaluació i l'ús de rúbriques, aspectes clau per a una docència de qualitat.

En l'àmbit de la formació, s'han impartit 11 cursos amb un total de 62 hores, cobrint temes tan necessaris com la iniciació a l'ús del campus virtual, la gestió de continguts, el disseny de recursos educatius digitals i l'aplicació de la intel·ligència artificial en la docència universitària.

Des de la nostra unitat també hem treballat en la creació i actualització de recursos multimèdia, amb la creació de 10 recursos docents digitals i l'inici d'un projecte per revisar i optimitzar materials antics.

Així mateix, l'ús de l'eina de videoconferència ha augmentat un 10%, amb més de 22.000 sessions i 80.000 assistents, i l'ús de Kaltura ha crescut entre un 23% i un 39%, amb més de 1.100 vídeos pujats.

En el camp de la intel·ligència artificial, s'han dut a terme diverses accions, com la creació d'una pàgina web per recollir i publicar informació sobre IA i la realització de píndoles en vídeo sobre el seu ús en l'ensenyament-aprenentatge.

Pel que fa al desenvolupament d'eines pròpies, s'han fet notables millores en totes les eines de la unitat: Mots encreuats, Clicker, Trivial-test, Pregunta ràpida i CloudTagger. A més, s'han desenvolupat dues noves eines: Reptes, que permet al professorat crear jocs on els alumnes poden jugar els uns contra els altres, i Itineraris, que permet la creació de situacions i, depenent de l'opció triada per l'estudiant, la resposta el portarà cap a una nova situació o una altra.

Finalment, hem continuat participant en diversos projectes, com el Comitè Organitzador del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, el Congrés Internacional EDO i el projecte Unidigital (línies d'analítiques d'aprenentatge i competències digitals). Un any més, hem seguit donant suport funcional en l'eina Guia docent.

Aquest curs 2023-2024 ha estat un any d'intensa activitat per la unitat de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, demostrant el nostre compromís amb el suport al professorat i la innovació docent. Desitgem que la nostra tasca hagi contribuït a la millora de la qualitat de l'ensenyament a la Universitat de Lleida.

Unitat SAAD + Google Gemini