Inaugurem blog sobre docència universitària, metodologies docents i eines TIC

Un espai de reflexió obert a la comunitat universitària

Descarregar Pdf

Des de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent sempre hem pensat que la reflexió i la comunicació són essencials per afavorir l'avenç en un àmbit tan complex com és el de la docència universitària.

Partint d'aquesta premissa, aquest espai que inaugurem pretén acomplir amb aquesta idea de compartir recomanacions, informacions i reflexions que puguin ser interessants i d'utilitat per desenvolupar o millorar la docència en aquests temps tan complexos, on cada vegada més les tecnologies de la informació i la comunicació van prenent un protagonisme més accentuat.

Les temàtiques de les entrades d'aquest blog seran diverses, tot i que totes pivotaran al voltant de l'eix central que representa la docència universitària: aprofundirem en les eines del campus virtual, per tal d'aprofitar el màxim possible les funcionalitats i potencialitats que ens ofereix, analitzarem metodologies docents i les donarem a conèixer, informarem de les darreres tendències referents a la docència universitària, etcètera.

Esperem que aquest nou projecte sigui d'utilitat, que és el que sempre busquem des de la nostra unitat.

Gràcies per llegir-nos.

Òscar Flores - Unitat SAAD